Documentatie

13. Begrippen > Klikratio

Klikratio

De klikratio geeft het percentage nieuwsbrieven weer waarbij vanuit de nieuwsbrief minimaal één keer is doorgeklikt. Dit percentage wordt berekend ten opzichte van het totaal aantal geaccepteerde nieuwsbrieven.

Een klikratio van 32% impliceert dat gemiddeld 32 op de 100 relaties vanuit uw nieuwsbrieven doorklikt.