Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk de nieuwsbrief dan online
Nieuwsbrief juni 2014
Stadkwadraat nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u als relatie van Stadkwadraat onze eerste nieuwsbrief. Naast actuele vakinhoudelijke onderwerpen, wordt aandacht besteed aan interessante projecten en vernieuwende producten.  
Onze nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal. Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen hiervan, dan kunt u zich via de link onderaan de nieuwsbrief afmelden.
Stadkwadraat seminar
'Het krediet zit in het gebied!'

Datum: donderdag 26 juni 2014

Meer informatie en aanmelden
Project in beeld: De Triangel Waddinxveen
De Triangel beslaat een oppervlakte van 100 hectare, waar ca. 2.700 woningen in diverse typen gebouwd worden met de bijbehorende voorzieningen. Centraal in de wijk komt een park met waterpartijen.
De crisis op de vastgoedmarkt heeft gevolgen gehad voor de ontwikkelingsstrategie van dit project. Lees meer....
Vennootschaps-belastingplicht voor lagere overheden
De invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor lagere overheden nadert met rasse schreden. Per 1 januari 2016 zullen gemeenten 25% belasting moeten afdragen over de winst, die met ‘commerciële activiteiten’ is verdiend.
Inmiddels is duidelijk dat vrijwel elke gemeente met de belastingplicht te maken zal krijgen. Lees meer....
Stimulering uitgifte grond met het fiscale erfpachtmodel
Middels inzet van het erfpachtinstrumentarium kan een besparing van maximaal 15% ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke koopsom van grond. Daarnaast kan het erfpachtinstrumentarium een optimalisatie van de kasstroom en beperking van de financieringsbehoefte van een afnemer betekenen. Lees meer over de mogelijkheden....
Stad² WK-poule 2014
Volgende week begint het wereldkampioenschap voetbal. Stadkwadraat organiseert een WK voetbalpool. U bent van harte welkom om zich ook in te schrijven.
Grip op uw financiën
In het huidige economische klimaat komt het aan op kostenbeheersing, risico- management, langetermijn- strategie en verantwoord investeren. Een hele uitdaging. Pagoni en Stadkwadraat hebben een softwarepakket ontwikkeld dat inzicht geeft in de financiële status van de ruimtelijke portefeuille én handvatten voor sturing biedt. Lees meer....
Voorlopig rapport Commissie stedelijke herverkaveling
Op 3 februari jl. is het voorlopige rapport Commissie stedelijke herverkaveling vrijgegeven voor inspraak en consultatie. Stadkwadraat en APPM zijn als (enige) private partijen gevraagd een reactie te leveren. Het volledige rapport en de reactie hierop zijn HIER te vinden.
Rapportage Gebiedsontwikkeling Nieuwe stijl: eerste stappen in de praktijk
Stadkwadraat werkt actief aan innovatie in gebiedsontwikkeling. We werken in meerdere gebieden aan nieuwe gebiedsexploitaties, integratie van grond, vastgoed en beheer, maar ook aan tijdelijkheid als opmaat naar permanent gebruik. We leveren nieuwe producten op, maar zoeken vooral samen met anderen naar nieuwe effectieve vormen van gebiedsontwikkeling.
In de publicatie van het ministerie van I&M ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: eerste stappen in de praktijk’ worden drie projecten genoemd waarin wij innovatieve oplossingen hebben ingezet. Lees verder....
Stadkwadraat
Utrechtseweg 331
3731 GA De Bilt
030 600 10 10
info@stad2.nl
www.stad2.nl


 
Verzonden met   Laposta