Responsible Disclosure

We werken hard aan de beveiliging van onze systemen. Zie hiervoor eventueel deze pagina voor meer uitleg.

This is a message for ethical hackers from all over the world. Please note that we received a very great number of reports in the last weeks. Because of this all our budget for paying out bounties is gone. So while we appreciate your work we won't be able to pay you anything.

Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek ontdekt wordt. Als u zo'n zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag. We kunnen dan zo snel mogelijk passende maatregelen nemen. We werken graag met u samen om onze klanten en systemen beter te beschermen.

In dit kader vragen we u:
 • Uw bevindingen te mailen naar security@laposta.nl;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost;
 • Na het oplossen van het probleem alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct te verwijderen;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen.

In ruil daarvoor beloven we het volgende:
 • Wij reageren binnen 2 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.