Hoe voorkom ik dat mijn nieuwsbrief als spam wordt beschouwd?

24 tips


Met Laposta beschik je over een uitstekend verzendmedium. Op het juridische en technische vlak doen wij het maximale om je nieuwsbrief keurig in de mailbox van je relaties af te leveren.
Helaas heb je daarmee geen garantie dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. De kwaliteit van je relatielijst(en), je onderwerpregel, en de inhoud en opmaak van je nieuwsbrief zijn ook van belang. Voor deze onderdelen ben je zelf verantwoordelijk.

Aan de hand van een lange lijst met criteria beoordelen spamfilters of je nieuwsbrief als spam wordt gekwalificeerd. Op elk criterium scoort je nieuwsbrief punten; heb je te veel punten, dan krijgt je nieuwsbrief de kwalificatie spam.

Elke provider en elk spamfilter hanteert een ander algoritme. Hierdoor kan het gebeuren dat een nieuwsbrief door de ene provider wel en door een andere provider niet wordt tegengehouden. Te strak afgestelde spamfilters houden nogal eens ten onrechte nieuwsbrieven tegen ('false positives').

Naast spamfilters kunnen je relaties je nieuwsbrief ook als spam markeren. Dit verslechtert je verzendreputatie en kan ervoor zorgen dat spamfilters nog strakker worden afgesteld. Voor je relaties is vooral een relevante inhoud en de juiste frequentie van belang.

24 Tips die helpen te voorkomen dat je nieuwsbrief als spam wordt beschouwd.

Centraal bij al deze tips staat het principe: wees eerlijk, transparant en zorgvuldig. 'Don't act like a spammer, otherwise you'll be treated like a spammer.'

Doen (14)

1. Verstuur nieuwsbrieven alleen aan 'goede relaties'

Wettelijk mag je nieuwsbrieven alleen versturen aan bestaande klanten en/of relaties die hiertoe vooraf expliciet toestemming hebben gegeven.

2. Zorg voor een goede onderwerpregel

Gebruik niet onnodig hoofdletters, spaties of vreemde karakters. Strooi
niet met leestekens. Vermijd spamgevoelige woorden als gratis, korting,
test of voordeel. Lees ook: Hoe schrijf ik een goede onderwerpregel - 24 tips

3. Gebruik als afzendadres een mailadres van je organisatie

Maak in een keer duidelijk van wie je nieuwsbrief afkomstig is. Verstuur je
nieuwsbrieven daarom vanuit je eigen domeinnaam en niet vanuit een privé- of
webmailadres.

4. Zorg voor een goede inhoud

Maak je nieuwsbrief interessant en gevarieerd. Vermijd platte verkoop. Lees ook: Wat zijn goede onderwerpen voor mijn nieuwsbrief - 16 tips

5. Specificeer je boodschap; werk eventueel met segmenten

Pas de inhoud van je nieuwsbrief aan voor je verschillende doelgroepen.

6. Vermijd spamgevoelige onderwerpen

Besteed niet of nauwelijks aandacht aan typische spamonderwerpen als
porno, viagra, drugs, casino, schulden, medicijnen en medische
behandelingen.

7. Neem voldoende tekst in je nieuwsbrief op

Een te lage tekst/afbeelding-ratio scoort negatief bij spamfilters.
Richtlijn is één alinea tekst per afbeelding. Verstuur nooit alleen
afbeeldingen. Of naar verhouding veel te grote afbeeldingen.

8. Gebruik ook in je nieuwsbrief niet onnodig hoofdletters, spaties, leestekens of vreemde karakters

Schrijf niet: Kom naar de OPENING VAN ONS NIEUWE KANTOOR!!

9. Schrijf correct Nederlands

Maak geen onnodige taalfouten.

10. Personaliseer je nieuwsbrief

Zet boven je nieuwsbrief een gepersonaliseerde aanhef (Beste Jan,
Geachte heer Van Klink).

11. Verwijs naar je eigen website

Link in je nieuwsbrief altijd naar je eigen website.

12. Neem je contactgegevens op

Vermeld je bedrijfsgegevens in je nieuwsbrief.

13. Vraag relaties je afzendadres op te nemen in hun adresboek

Dit draagt bij aan de herkenning van je nieuwsbrief. Voeg boven- of onderaan je nieuwsbrief standaard deze regel toe: 'Voeg info@mijnbedrijf.nl toe aan je lijst met veilige afzenders.'

14. Test je nieuwsbrief uit

Kijk of en hoe je nieuwsbrief aankomt in de diverse e-mailprogramma's
(m.n. Outlook, Hotmail en Gmail).

Niet doen (10)

15. Verstuur nooit nieuwsbrieven aan 'foute relaties'

Houd je aan de wet. Verstuur geen nieuwsbrieven aan gekochte of geleende e-mailadressen. Verzamel ook geen e-mailadressen via internet ('scraping').

16. Importeer geen fors verouderde relatiebestanden

Het gebruik hiervan leidt tot een lage acceptatie- en hoge afmeldratio.
Daarmee verslechter je je verzendreputatie.

17. Maak niet voor elke nieuwe nieuwsbrief nieuwe lijsten aan

Voorkom dat je afgemelde relaties en relaties die tot een hard bounce
hebben geleid, per abuis opnieuw een nieuwsbrief toestuurt.

18. Verstuur geen nieuwsbrieven naar tientallen mailadressen van hetzelfde bedrijf

Spamfilters kunnen dit beschouwen als een 'overval'.

19. Vermeld geen directe url

Schrijf in je nieuwsbrief: 'Bezoek onze website' en plaats hier je link
achter.

20. Plaats geen extreem grote afbeelding bovenaan je nieuwsbrief

Houd rekening met de hoeveelheid tekst in je nieuwsbrief. Zorg voor een
goede tekst/afbeelding-ratio.

21. Rommel nooit met de afmeldlink

Verwijder deze niet. Verklein deze niet. Maak deze niet onzichtbaar.

22. Schrijf onderaan je nieuwsbrief geen disclaimer

Schrijf niet dat je nieuwsbrief voldoet aan alle spameisen. Dit is iets wat
spamberichten juist wél doen.

23. Verstuur niet te vaak en niet te veel

Zorg voor een juiste frequentie. Voorkom dat je relaties je nieuwsbrief als
junkmail aanmerken.

24. Bij het zelf importeren van kant-en-klare nieuwsbrieven of
html-sjablonen: voorkom slordig gebruik van html

Wees zorgvuldig in je html-codes; gebruik geen overbodige tags.