Informatie over onze API

Met onze API kunt u automatisch gegevens laten uitwisselen tussen Laposta en uw eigen software.
Met onze API kunt u bijvoorbeeld het e-mailadres van mensen die op uw website iets bestellen automatisch laten toevoegen aan een lijst in Laposta.Met onze API kunt u een koppeling maken met uw CMS of CRM. Veranderingen binnen Laposta (zoals aan- en afmeldingen van relaties) kunt u automatisch laten verwerken in uw eigen systeem. Andersom kunt u wijzigingen in uw relatiesysteem automatisch laten doorvoeren in Laposta.

Vanuit uw CMS kunt u met onze API ook campagnes aanmaken, vullen en verzenden. Voor het versturen van uw nieuwsbrieven is het niet nodig dat u nog inlogt in uw Laposta-account.

De API is bedoeld voor ontwikkelaars. Als u geen programmeerervaring heeft is het ondoenlijk ermee aan de slag te gaan.

Alle informatie over onze API vindt u hier: api.laposta.nl/doc