Beveiliging gegevens

Wij doen alles om jouw gegevens te beveiligen.
Beveiliging van persoonsgegevens wordt een steeds groter onderwerp. Twee recente ontwikkelingen maken dat eens te meer duidelijk.

1. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 zijn bedrijven en instellingen verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden aan de betrokken personen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De verplichting een datalek te melden stond al in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is ook in de AVG opgenomen. Meld je een datalek niet op tijd, dan kan de AP je een boete opleggen.

2. Nietigverklaring Safe Harbour-verdrag

Eind 2015 heeft het Europees Hof van Justitie de Safe Harbour-verklaring nietig verklaard. Hiermee is het stallen van data in Amerika of bij een Amerikaanse cloudprovider in de Europese Unie (EU) - in ieder geval tijdelijk - illegaal.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het verboden persoonsgegevens te exporteren naar landen buiten de EU als dat land, gemeten naar de maatstaven van de EU, een ontoereikend beschermingsniveau van persoonsgegevens biedt. Safe Harbour bood Amerikaanse organisaties de mogelijkheid zichzelf te certificeren, waarmee zij konden aangeven Europese persoonsgegevens afdoende te beschermen.

De opvolger van het Safe Harbour-verdrag moet het EU US Privacy Shield worden. Met de komst van het Privacy Shield moeten de persoonsgegevens van Europeanen beter worden beschermd. Er is echter gerede twijfel over het Privacy Shield: gaat deze onze privacy beter beschermen? De Amerikaanse overheid heeft namelijk al laten weten niet haar wetten te willen veranderen.

Wat doen wij concreet om je gegevens veilig te stellen?

a. Meerdere servers op meerdere lokaties

Wij maken gebruik van meerdere servers op meerdere lokaties. Deze servers zijn een kopie van elkaar. Mochten onze servers er bij de ene provider tijdelijk uitliggen, dan pakken onze servers bij de andere provider automatisch de registratie over.

b. Alle servers staan welbewust in de Nederland

Wij richten ons uitsluitend op Nederland en Belgiƫ, en hebben er bewust voor gekozen al onze servers onder te brengen in datacenters in Nederland. Dit staat ook in onze verwerkersovereenkomsten.

c. Professioneel serverbeheer

Onze (Linux) servers worden professioneel beheerd. We zorgen ervoor dat ze continue up-to-date zijn. De ontwikkelaars van ons programma en website houden bij het programmeren actief rekening met mogelijke aanvalsvectoren. Zij worden hierin opgeleid. Verder verwerken wij gegevens altijd volgens de laatste inzichten. Zo bewaren wij bijvoorbeeld geen wachtwoorden op onze servers.

d. Beveiligde verbinding (https)

Ons programma werkt altijd met een beveiligde verbinding (https). Op deze wijze worden alle gegevens versleuteld verzonden.

Met deze website kun je onze beveiliging, onze SSL/TLS-certificaten voor https, analyseren:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=laposta.nl

e. Gebruik SPF, DKIM en TLS

Bij het versturen van nieuwsbrieven maken we altijd gebruik van SPF en DKIM. Hiermee legitimeren wij onszelf als e-mailverzender. Met behulp van SPF (Sender Policy Framework) kan de mailserver van een relatie controleren of onze mailserver gerechtigd is je nieuwsbrief te versturen. Met DKIM (Domain Keys Identified Mails) kan de mailserver van een relatie controleren of onze handtekening overeenkomt met de handtekening van je nieuwsbrief. Vooral DKIM is zeer effectief: het voorkomt dat spammers gebruik kunnen maken van vervalste afzenderadressen.

Onze mailservers maken bovendien indien mogelijk een beveiligde (TLS) verbinding met de ontvangende mailservers.

Directe melding bij dataverlies

Mocht er ondanks al onze maatregelen toch data verloren gaan, dan melden wij dit - zoals het wettelijk hoort - zo spoedig mogelijk aan de hoofdverantwoordelijke (onze klant) en indien het om een ernstig lek gaat aan onze gebruikers.

ISO 27001 certificering

Om de informatiebeveiliging binnen onze organisatie te waarborgen zijn we ISO-27001 gecertificeerd.

Meer informatie?

Meer algemene informatie over ons veiligheidsbeleid tref je ook op deze pagina's aan:

Privacy statement
Wetgeving & misbruik
Over de AVG