Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Laposta: laposta.nl en app.laposta.nl.

Laposta is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:

Laposta B.V. 
Berkelkade 14
7201 JE ZUTPHEN 
helpdesk@laposta.nl

Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt?

Laposta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van onze (sporadische) nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat u gebruik kunt maken van onze software.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen:

 • E-mailadres
 • Voor- en/of achternaam
 • Gegevens rond het openen van de nieuwsbrieven, en het klikken op links

Als u onze helpdesk belt of mailt:

 • E-mailadres
 • Voor- en/of achternaam

Als u een account aanmaakt:

 • E-mailadres
 • Voor- en/of achternaam
 • Adres (als u een abonnement afneemt of mailcredits koopt).

Via Cookies op onze websites:

 • Voor onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies, maar niet van trackingcookies. Zie paragraaf 'Cookies'.

We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Laposta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens zo lang onze nieuwsbrief verstuurd wordt;
 • Als u klant van ons bent geweest dan bewaren we uw contactgegevens maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laposta zal uw persoonsgegevens niet verstrekken of verkopen aan derden zonder dat u daarvoor kennis van kunt nemen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Beveiliging

Laposta neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en beschikt in dat kader over een ISO-27001 certificering. Wij nemen uitgebreide maatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laposta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@laposta.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit laten weten aan onze functionaris gegevensbescherming via fg@laposta.nl. Laposta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Als u een nieuwsbrief ontvangen heeft die door Laposta is verzonden

Laposta verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten. De klanten zijn verwerkingsverantwoordelijke. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een van onze klanten, dan kunt u zich direct tot hen richten.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het opvragen van pagina’s van onze website wordt meegestuurd, en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd.

Cookies

Wij gebruiken voor onze website functionele en analytische cookies, maar geen trackingcookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om bij te houden of iemand wel of niet is ingelogd. En om ingestelde voorkeuren te bewaren.

Met analytische cookies leggen we het surfgedrag van bezoekers van onze website vast. We doen dit met behulp van Google Analytics. We hebben dit programma zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens worden vastgelegd (IP-adressen worden geanonimiseerd).

Geen trackingcookies

We maken geen gebruik van advertentienetwerken, bouwen geen profielen op van bezoekers en maken geen gebruik van Facebook pixels.

Toestemming vragen

Omdat we geen gebruik maken van trackingcookies, en omdat we met de analytische cookies geen persoonsgebonden informatie verzamelen, is het vragen van toestemming niet verplicht. Het is wel verplicht de bezoeker over het gebruik van cookies te informeren, wat we bij deze doen.

Meer informatie?

Meer informatie over ons veiligheidsbeleid en de wettelijke regels voor het versturen van nieuwsbrieven tref je ook op deze pagina's aan: 

Dit beleid is vastgesteld op 8 november 2023.