Wettelijke regels

De overheid stelt aan het versturen van nieuwsbrieven (samenvattend) de volgende vier regels:

1. Een relatie moet een bestaande klant zijn en/of vooraf expliciet toestemming hebben gegeven voor toezending

Voor het voldoen aan deze regel ben je als gebruiker van Laposta zelf verantwoordelijk. Alleen jij weet of een relatie een bestaande klant is. Alleen jij weet of een relatie van tevoren toestemming heeft gegeven voor het versturen van een nieuwsbrief, bijvoorbeeld doordat hij/zij zich heeft ingeschreven via het aanmeldformulier op je website of zich hiervoor op een beurs heeft aangemeld.

Wees bij het vragen om toestemming heel duidelijk. De toestemming moet expliciet zijn. Alleen een bepaling in de algemene voorwaarden is niet voldoende. Je relatie moet echt zelf kenbaar kunnen maken dat hij toestemming geeft. Een omschrijving als 'u geeft toestemming voor de ontvangst van nieuwsbrieven van dit bedrijf en (geselecteerde) partners' is niet specifiek genoeg.

Het spreekt - na het bovenstaande - voor zich dat aan geleende, gehuurde of gekochte e-mailadressen geen nieuwsbrieven mogen worden verstuurd.

2. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor een goed omschreven en gerechtvaardigd doel

Ook voor het voldoen aan deze regel ben je zelf verantwoordelijk. Persoonsgegevens lukraak verzamelen en gebruiken is niet toegestaan. Verzamel daarom niet meer gegevens dan je nodig hebt om je nieuwsbrief (gepersonaliseerd) te versturen en/of je lijsten te segmenteren.

Bij deze regel gaat het om het verzamelen, verwerken en gebruiken van informatie van een natuurlijk persoon. Algemene gegevens van een bedrijf of instelling zijn geen persoonsgegevens; nadere gegevens van een contactpersoon binnen een bedrijf of instelling zijn dat wel.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens moet je je relatie informeren wat er met zijn gegevens gebeurt. In de praktijk betekent dit, dat je aangeeft dat je je relatie een nieuwsbrief wilt toesturen, eventueel ook hoevaak je dit wilt doen en over welke onderwerpen je nieuwsbrieven gaan. Verder is het je plicht om met de persoonsgegevens van je relatie zorgvuldig om te gaan.

3. Het moet duidelijk zijn van wie een nieuwsbrief afkomstig is

Laposta zorgt er automatisch voor dat je aan deze eis voldoet. Voor elke nieuwsbrief moet je aangeven van wie deze afkomstig is. Een persoons- of bedrijfsnaam volstaat. Een alias of pseudoniem is niet toegestaan. Je kunt je nieuwsbrief alleen versturen via vooraf goedgekeurde en werkende afzendadressen.

4. Een relatie moet zich eenvoudig kunnen afmelden voor een volgende nieuwsbrief

Ook aan deze eis voldoe je vanzelf met Laposta. Elke via Laposta verstuurde nieuwsbrief beschikt automatisch over een afmeldlink. Als een relatie hierop klikt, wordt hij automatisch uitgeschreven voor een volgende nieuwsbrief.

Toezichthouders

Er zijn drie instanties die toezicht houden op het naleven van deze wettelijke regels. De belangrijkste is de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het ongewenst versturen van nieuwsbrieven aan bedrijven of particulieren (spammen) is in Nederland strafbaar. De ACM kan hiervoor boetes uitdelen tot 450.000 euro.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt vooral toezicht op de tweede regel. Vanuit de branche houdt de Stichting Reclame Code (SRC) in de gaten of de regels worden nageleefd.

Laposta en de wet

Bij Laposta staan wij volledig achter de wet. Sterker nog: wij zijn fel gekant tegen misbruik van persoonlijke gegevens en spam. Gedeeltelijk hebben we daar een belang bij: spam is niet alleen slecht voor je eigen verzendreputatie, maar ook voor die van andere gebruikers van ons programma.

Hoe voorkomen wij misbruik?

Om misbruik te voorkomen, voeren wij de nodige controles uit.

a. Controle van elk nieuw account

Elk nieuw account controleren wij zorgvuldig. Zonder mailadres van een bedrijf en/of een bevredigende toelichting op het gebruik kunnen er met ons programma geen nieuwsbrieven worden verstuurd.

b. Controle van elk nieuw relatiebestand

Elk nieuw relatiebestand dat in Laposta wordt geïmporteerd controleren wij op een aantal criteria.

c. Bewaking kwaliteit van lijsten

Elke relatie die een hard bounce oplevert, wordt automatisch uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor relaties die bij zes opeenvolgende nieuwsbrieven een soft bounce opleveren; ook zij worden automatisch uitgeschreven.

d. Scannen inhoud van nieuwsbrieven

Wij scannen de inhoud van nieuwsbrieven. Spamgevoelige zaken, zoals het toevoegen van een bijlage aan een nieuwsbrief, staan we met Laposta niet toe. Afzenderadressen moeten bij ons eerst worden bevestigd.

e. Gebruik SPF en DKIM

Op het technische vlak gebruiken wij SPF en DKIM. Hiermee legitimeren wij onszelf als e-mailverzender.

Met behulp van SPF (Sender Policy Framework) kan de mailserver van een relatie controleren of onze mailserver gerechtigd is de nieuwsbrief te versturen. Met DKIM (Domain Keys Identified Mails) kan de mailserver van een relatie controleren of onze handtekening overeenkomt met de handtekening van je nieuwsbrief. Vooral DKIM is zeer effectief: het voorkomt dat spammers gebruik kunnen maken van vervalste afzenderadressen.

f. Controle resultaten van nieuwsbrieven

Ook de statistieken van nieuwsbrieven controleren wij. Nieuwsbrieven met een slechte acceptatie-, open- of afmeldratio onderwerpen wij aan een nader onderzoek.

Spamklachten?

Spamklachten nemen wij uiterst serieus. Bij constatering van spam delen wij een waarschuwing uit of beëindigen wij het gebruik van ons programma. Bij ernstig misbruik stellen wij de toezichthouders op de hoogte.

Als je ondanks al onze maatregelen toch spam via ons programma hebt ontvangen, vernemen wij dat graag van je. Je spamklacht kun je sturen aan abuse@laposta.nl.