Subverwerkers

Laposta kan voor het verlenen van haar diensten gebruik maken van subverwerkers. Deze subverwerkers hebben mogelijk toegang tot de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Overzicht subverwerkers

Op dit moment (12 augustus 2022) is er maar één subverwerker: BIT B.V., Ede, Nederland, KvK 09090351. BIT verzorgt voor ons de hosting. Met BIT hebben we een subverwerkersovereenkomst afgesloten, waarin bepaald wordt dat alle gegevens in Nederland worden opgeslagen.

De complete dienstverlening van BIT is ISO/IEC 27001 (en NEN 7510) gecertificeerd.

Meer informatie?

Meer algemene informatie tref je ook op deze pagina's aan:

Privacy statement
Wetgeving & misbruik
Beveiliging gegevens
Over de AVG