Heb je een betaald account in Laposta? Dan kun je vanaf nu gebruikers een specifieke rol geven en daarmee hun toegangsrechten in ons nieuwsbriefprogramma wijzigen.

Op deze manier kun je jouw collega’s wel of geen toegang geven om bijvoorbeeld campagnes te maken, wijzigen of versturen of relaties te bekijken, importeren of verwijderen. Je kunt nu ook per gebruiker instellen of iemand instellingen mag aanpassen, zoals de API, authenticatie of jullie factuuradres. Iedere gebruiker kan zo een eigen rol krijgen in het account, waarbij je zelfs per persoon de rechten voor alle onderdelen in ons programma kunt instellen.

Zeven kant-en-klare rollen standaard in Laposta

Laposta heeft hiervoor zeven verschillende standaard rollen gedefinieerd:

  • Beheerder: de beheerder heeft alle mogelijke rechten in het account. Alleen een beheerder kan andere gebruikers voor het account aanmaken, wijzigen en verwijderen en rechten & rollen toewijzen en instellen.
  • Gebruiker: een gebruiker heeft alle rechten voor Relaties, Campagnes, Automations en Resultaten, maar heeft geen toegang tot beheertaken onder Toegang, Abonnement, Instellingen en Koppelingen.
  • Kijker: een kijker heeft minimale rechten en mag alleen relatielijsten, campagnes, automations en (anonieme) resultaten kijken.
  • Redacteur: de redacteur mag campagnes en automations maken en versturen, heeft alle rechten om relaties te zien, wijzigen, toe te voegen en verwijderen, maar mag geen sjablonen aanpassen, wijzigen of verwijderen en heeft geen toegang tot beheertaken.
  • Vormgever: een vormgever krijgt toegang om aanmeld- en wijzigingsformulieren, campagnes en sjablonen te maken.
  • ICT: ICT heeft alleen toegang tot beheertaken in het account via de pagina Instellingen.
    Accountant: de accountant heeft alleen toegang tot financiële informatie.

Wie beperkte toegang heeft in het account, kan altijd de pagina’s Relaties, Campagnes, Automations en Resultaten zien. Afhankelijk van de toegewezen rechten kan een gebruiker wel of niet doorklikken naar meer informatie daarover.

Eigen rol(len) zelf inrichten

Je mag in Laposta ook jouw eigen rol(len) zelf inrichten. Daarvoor kun je de zeven kant-en-klare rollen aanpassen, maar je kunt ook een rol samenstellen door zelf per mogelijkheid te bepalen of iemand hiervoor rechten krijgt. Je kunt met de samenstelling van een nieuwe rol daarom starten door alle rechten wel of juist niet te selecteren.
Alleen gebruikers die de rol ‘beheerder’ hebben kunnen rollen aanmaken en wijzigen en andere gebruikers rollen toewijzen.

Waarom werken met rechten en rollen in Laposta?

Door gebruikers specifieke rollen (en daarmee rechten) toe te wijzen kun je de toegang tot specifieke functionaliteiten en gegevens in je account beperken. Dat vermindert de kans op onopzettelijke wijzigingen en geeft jou extra mogelijkheden om de toegang tot gegevens in je account te beperken. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om beter te voldoen aan eventuele interne beleidslijnen voor gegevensbeveiliging en privacy.

Zo kun je bijvoorbeeld een (externe) vormgever toegang geven tot jouw account om een sjabloon te ontwikkelen en kun je er daarbij voor zorgen dat deze vormgever geen toegang heeft tot de relatiegegevens of jouw factuurgegevens. En kun je een (externe) ICT’er toegang geven om de authenticatie van jouw domein in te stellen zonder daarbij iets te kunnen zien van jouw relatie(gegeven)s en campagnes.

Zelf aan de slag

Als je een betaald account hebt (een abonnement of mailcredits), dan kun je rechten en rollen voor gebruikers instellen. Als je gratis gebruik maakt van Laposta dan kan dat niet en heeft iedere gebruiker automatisch de rol ‘beheerder’.
Op de pagina Toegang zie je welke rol jij hebt; als je daarop klikt dan zie je ook welke rechten je daarbij wel en niet in je account hebt.

De beheerder(s) kan de rechten en rollen toewijzen en wijzigen door via Toegang naar de pagina Gebruikers te gaan. Hier staat (onder de tab Beheren) een overzicht van alle gebruikers van het account en kan per gebruiker een rol worden ingesteld (door achter de betreffende gebruiker op de ingestelde rol te klikken). Via de tab Rollen kun je alle rollen bekijken, eigen ingestelde rollen wijzigen en nieuwe rollen toevoegen.

Instellingen per account

Je kunt de rechten en rollen van een gebruiker instellen per account. Als je daarbij bijvoorbeeld instelt dat iemand relaties mag verwijderen of leegmaken, dan kan diegene dat bij álle relaties en lijsten in dát account. Als je de rechten wil beperken voor specifieke lijsten en/of campagnes in jouw account, dan kan dat door hiervoor met meerdere accounts te werken en het beheer te centraliseren vanuit een (gratis) beheeromgeving.

Binnenkort wordt het beheer van de rechten en rollen uitgebreid naar de beheeromgeving. Als je gebruik maakt van een beheeromgeving, dan word je geïnformeerd over deze nieuwe functionaliteit zodra deze beschikbaar is.